GERZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası2886 Sayılı Devlet İhale Kanu
İlgili KurumGERZE BELEDİYESİ
Gazete Yayın Tarihi31/12/2018
İhale İlan Tarihi31/12/2018GERZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

HİZMET DIŞI BIRAKILMIŞ ARAÇLARIN

ARACIN PLAKASI

ARACIN CİNSİ

ARACIN MARKASI

ARACIN MODELİ

ARACIN DURUMU

ARACIN MUAMMEN BEDELİ (KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

57AT 218

Kamyonet

FordTransit

1972

Trafikten Çekildi

2.125,00 TL

65,00 TL

08/01/2018

11:00

57AR 100

Kamyonet

Fargo

1975

Trafikten Çekildi

1.956,00

60,00 TL

08/01/2018

11:00

 Gerze Belediyesine ait hizmet dışı bırakılmış araçlar ile hurdaya ayrılan araçlara ait aşağıda plakası, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri, geçici teminat miktarları ve ihale gün ve saatleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulüne göre ihale ile satılacaktır.

 

HURDAYA AYRILMIŞ ARAÇLARIN

ARACIN PLAKASI

ARACIN CİNSİ

ARACIN MARKASI/ MODELİ

ARACIN DURUMU

ARACIN TAHMİNİ MUAMMEN BEDELİ (KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

57 AP 652

Çöp Kamyonu

Bedford/1978

Hurda

0,91x5430 kg

4.942,00 TL

149,00 TL

08/01/2018

11:15

57 AL 834

Çöp Kasalı Kamyon

Bedford/1982

Hurda

0,91x3860 kg

3.513,00 TL

106,00 TL

08/01/2018

11:15

57 AH 746

Vidanjör

Bedford/1978

Hurda

0,91x5430 kg

4.942,00 TL

149,00 TL

08/01/2018

11:15

57 AK 194

Kamyon Sulama Arazözü

BMC/1978

Hurda

0,91x5850 kg

5.324,00 TL

160,00 TL

08/01/2018

11:15

 • İhale madde 1’de belirtilen tarih ve saatte Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda, ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
 • İhaleye katılımda aranacak belgeler;
 1. Kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış 2018 yılı onaylı belge.               
 2. Vekâleten  katılanların  Noter  onaylı  vekâletnamelerinin  aslı  veya   idarece  ASLIGÖRÜLMÜŞTÜR
   ibaresini   ve  yetkilinin   imzasını taşıyan  fotokopisi.
  c) Kimlik belgesi  ( T.C nolu kimlik belgesi.)
  ç)  Geçici teminat makbuzu.
  d) Yerleşim yeri belgesi. 
 3.  Taşınmazlara ilişkin bilgiler belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünden, İhale şartnamesi Yazı İşleri Müdürlüğünden ve belediyemiz www.gerze.bel.tr web adresinden temin edilebilir.

 

Osman BELOVACIKLI
       Belediye Başkanı