GERZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulüne göre ihale
İlgili KurumGERZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
Gazete Yayın Tarihi15/12/2018
İhale İlan Tarihi15/12/2018GERZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu kaydı niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri, geçici teminat miktarları ve ihale gün ve saatleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif
usulüne göre ihale ile satılacaktır.
SN MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO CİNSİ YÜZ
ÖLÇÜMÜ
/ m2 HİSSE ORANI
/ m2 MUHAMMEN BEDELİ/ TL GEÇİCİ TEMİNAT
/TL İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Çarşı 198 4 Hisseli Arsa 113,00 16,00 5.264,00 158,00 25/12/2018 11:00
2 Çarşı 198 5 Hisseli Arsa 110,00 44,00 14.476,00 435,00 25/12/2018 11:15
3 Hamidiye 406 5 Hisseli Arsa 313,29 184,75 61.153,00 1.835,00 25/12/2018 11:30
4 Hamidiye 406 3 Hisseli Arsa ve Kargir Ev 400,00 300,23 99.377,00 2.982,00 25/12/2018 11:45
5 Abdaloğlu 160 1 Tam Arsa 1.227,49 TAM 306.873,00 9.207,00 25/12/2018 13:00
6 Abdaloğlu …. 1647 Semt Spor Alanı Arsası 1.107,55 184,59 44.856,00 1.346,00 25/12/2018 13:15
7 Hamidiye 128 22 Arsa 5,28 TAM 2.725,00 81,25 25/12/2018 13:30
8 Hamidiye 87 197 Arsa 45,17 TAM 15.223,00 457,00 25/12/2018 13:45
9 Hamidiye 87 194 Arsa 160,80 TAM 240.075,00 7.203,00 25/12/2018 14:00
10 Çarşı 49 72 Hane Arsası Ma Bahçe 3,00 TAM 957,00 29,00 25/12/2018 14:15
11 Çarşı 49 74 Hane Arsası Ma Bahçe 2,45 TAM 770,00 24,00 25/12/2018 14:30
12 Hamidiye 127 46 Arsa 6,08 TAM 2.037,00 62,00 25/12/2018 14:45
13 Çakallı 108 2 Arsa 86,32 TAM 11.654,00 350,00 25/12/2018 15:00
14 Abdaloğlu 130 3 Arsa 287,30 TAM 45.107,00 1.354,00 25/12/2018 15:15
15 Hamidiye 126 33 Arsa 52,21 TAM 20.519,00 616,00 25/12/2018 15:30
16 Hamidiye 126 30 Arsa 71,31 TAM 50.631,00 1.519,00 25/12/2018 15:45
17 Hamidiye 124 28 Arsa 199,75 TAM 58.527,00 1.756,00 25/12/2018 16:00
18 Hamidiye 89 44 Arsa 179,10 TAM 60.357,00 1.811,00 25/12/2018 16:15
19 Hamidiye 124 26 Tahir Çeşme 2,50 TAM 735,00 23,00 25/12/2018 16:30

(Taşınmazların satış bedelinden ayrıca KDV alınmayacaktır.)
İhale madde 1’de belirtilen tarih ve saatte Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda, ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
İhaleye katılımda aranacak belgeler;
a) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,
b) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
c) Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
ç) İhaleye vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekaletname,
d) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli belge ve imza sirküleri,
e)Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları belediyeye borcu bulunmadığına dair belge,
4- Taşınmazlara ilişkin bilgiler belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden, İhale şartnamesi Yazı İşleri Müdürlüğünden ve belediyemiz www.gerze.bel.tr web adresinden temin edilebilir.

Osman BELOVACIKLI
Belediye Başkanı