T.C. GERZE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/3 VESAYET SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İlan Özet Bilgileri
İlan Numarası2017/3
İlgili KurumT.C. GERZE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/3 VESAYET SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Gazete Yayın Tarihi18/03/2018
İhale İlan Tarihi18/03/2018Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sinop İl, Gerze İlçe, 182 Ada, 8 Parsel, HACISELLİ Mahalle/Köy, Çiftçi köyü Mevkii, TAŞINMAZ KÖY DIŞINDA HALEN DURUMDA, GENELLİKLE ÇOK EĞİMLİ , YEREL ŞARTLARDA MUTLAKTARIM ARAZİSİ, SULAMA İMKANI OLMAYAN KIRAÇ ARAZİ SINIFI OLUP, TAŞINMAZ ÜZERİNDE ESKİ AHŞAP EV VE DEĞİŞİK YAŞ VE TÜRDE MEYVE AĞAÇLARI BULUNMAKTA OLUP, TAŞINMAZA ULAŞIM KÖY YOLUNDADIR.
Adresi : Gerze / SİNOP
Yüzölçümü : 3.886,07 m2 (taşınmazın tamamı)
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı Ev
Kıymeti : 9.159,90 TL (Kısıtlı Aslan Kaçar'ın hissesine düşen)
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 04/06/2018 günü 14:00 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 29/06/2018 günü 14:00 - 14:15 arası
Satış Yeri : Gerze adliyesi arka bahçesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3 Vesayet Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ( Kendilerine tebligat yapılamayan ilgililere de açık artırma ilanı geçerli olmak üzere) ilan olunur.12/03/2018